Speckledy Falcons

by Altar Shadows

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      £4 GBP  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
05:39
10.

about

From Lithuania, once largest country in Europe, emerges Altar Shadows!

Folk/Pagan Metal blending electric and acoustic music, ambient soundscapes, original lyrics and classical Lithuanian poetry, male and female vocals to create a memorable work that summons the ancient spirit from the shadows of false temples. In the vein of bands such as Drudkh, Empyrium, Anubi, early Obtest and should be sought out by fans of Kroda, Burzum, Arkona, Nokturnal Mortum, Temnozor, Velimor, et al. for the combination of folk, pagan and black metal. However always remaining an original and visionary brand of metal.

Altar Shadows is the dark aesthetic rising from endless yearning. Yearning the values, that now seem rejected and considered to be humdrum, "unpopular". id est sensibility, tenderness, contemplation, love for one's homeland, it's nature, and particularly it's past. The roots of this aesthetic are found in the shadows of foreign altars, where the old Baltic culture wasn't crushed by the power of interloper religion.
It is not plainspoken glorification of the Baltic past by using folklore elements in music. True reality of the ancient pagan world is unlikely to be found in here. It is more looking for moments in the present, in which the old reality still echoes... It is living through the wind of spring, through the silence of summer nights, through the rustle of autumn leaves and through the stillness of forests buried with snow... It is encoded in paintings by M. K. Ciurlionis in the poetry of V. Macernis, V. M.-Putinas ir P.Širvys.

credits

released June 10, 2007

Music and Lyrics: Altar Shadows

todestrieb.co.uk
Todestrieb Records, 2007
TTR 017

tags

license

all rights reserved

about

Todestrieb Records Ipswich, UK

UK underground label and distro for black metal, death metal, noise, punk, thrash and speed metal. Thousands in stock at the distro: t-shirts, patches, buttons, vinyl, tapes, cds, zines...

contact / help

Contact Todestrieb Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Track Name: Margi sakalai (Speckledy Falcons)
Lydėdami gęstančią žarą vėlai
Pakilo į dangų margi sakalai.
Paniekinę žemės vylingus sapnus,
Padangėje ištiesė savo sparnus.
Ir tarė margieji: negrįšim į žemę,
Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę.
Sapnai ir šešėliai padangėse mums
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums.
Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję,
Iš josios vainiko nuskinsim leliją -
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus.
Ir tarė, suplojo iš naujo sparnais,
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais
Pavytosios saulės ieškota liepsna,
Ir žemei užgims pranašauta diena.

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus,
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus,
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai
Negrįžo į žemę margi sakalai.
Track Name: ...ant upės didžiausios smėlėtų krantų (...on Gritty Banks of the Supreme River)
Susiradęs apleistą lizdą paukštuko
Ant upės didžiausios smėlėtų krantų
Po smiltį, po ašarą jai atiduosiu
Mažus gabalėlius tamsiausių minčių.

Ramybė ateina ir šnabžda ausin
apiel iūdną likimą rudens.
Sustingęs laike jos skausmo klausau
Ir prabyla ji taip, kaip labiausiai bijau:

Ištark žodžius, ištark krauju, brolau...
Iš kur esi atėjęs?
Aš iš tamsių sapnų juodos nakties,
Žiaurių mirties šešėlių.

Apsiniaukia dangus, užsimerkia ruduo
Ir krenta po ašarų lašą lietus.
Išsigandus ramybė pravirksta kažko
Ir pabėga į savo namus.
Track Name: Į dar gilesnį pragarą II (To Even Deeper Hell II)
Yra šalis, ten kur žmonės pavargę
Po žiemų šimtamečių, speiguotų,
Savo rankomis kasa, savo rankomis sėja.
Deja dygsta rugiai, o ne duona.

Rugius pjauna ir maino į šiaudus
Su spalvotais pirkliais tolimiausių šalių.
Puikiai žino - šiaudai neišgelbės,
Nepadės ir rugiai - juk ne duona.

Už ką naują ir sielą ir protą parduotų,
Bet kas duos nors skatiką už likimą žmogaus,
Jau seniai suskaičiuotą, nulemtą aiškų ir tikrą?
Jiems belieka tik laukti, kol dievas į dangų paims,
Arba velnias į dar gilesnį pragarą.
Track Name: Aš taip laukiu (I'm Waiting)
Nulingavo,
Nusinešė
Saulę
Tolimi
Vaivoriniai
Miškai.

Krinta lapai -
Pageltę,
Numirę
Laiškai.

Krinta,
Krinta
Kaip grumstai
Ant karsto.

Širdį varsto
Kraupus
Graudulys.
Stoviu aš
Kaip Čiurlionio
Legendų
Šaulys.

Po mirgiuoju
Žvaigždynų
Šalmu
Tiesia
Rankas
Obelis -

Išsiilgus,
Nuoga,
Į mane
Panaši
Laukimu.

Aš taip laukiu.
Taip laukiu
Ateinant
Kažko, -
Ligi galo
Atvėręs
Duris.

Tuštuma.
Nykuma.
Nors užklystų
Vagis
Bet kuris.

Užu lango
Galanda -
Gal man ? -
Savo dalgį
Mirtis.

Taip ilga,
Taip ilga
Vieniša
Ir vėjuota
Naktis !

Žiba spindi
Vieniša
Kelrodėlė
Žvaigždė -
Tolimoji
Klajūno
Viltis.

Aš taip laukiu,
Taip laukiu,
Atvėręs
Duris.
Track Name: Krintančiam sniege (In the Falling Snow)
Lyg drugys - šiandien sklando ore ir krečia mane,
lyg vorai - stovinčiai tolumoje mirgu krintančiam sniege,
Ten virsta ąžuolas, virsta žmogumi. Jų daug, jie pusnyse vieni,
ir bėgu pas visus iškart, mano keliuosè ir kéliuose kažkas, drugys?
Kažkas, tolumoje kažkas, mirgiam krintančiam sniege: šakotas ąžuolas ir aš.

Baltas dangus, šalti jo pakraščiai, iš aukšto mes - maži juodi taškai,
mirguliuoja kitas, juda vis artyn. Per šviesu, nematyti kas...
Pavirs medžiu? Iškels šakas-rankas aukštyn?
Track Name: Sugrįžki pas mane, naktie! (Come Back to Me, Oh Night!)
Sugrįžki pas mane, naktie!
Lyg juodvarnis - tamsi tamsi.
Šviesos nekęsdama, nekęsdama vilties,
Sugrįžk, sugrįžk.

Iš už miškų raudonų, srūvančių krauju,
Ateik, pamilusi laukus.
Medžius bučiuodama, viliodama dievus,
Į paliktus namus sugrįžk.

Sugrįžki pas mane tamsi,
Nepaliesta, nesutepta dienos,
Palaiminta dievų, naktie,
Sugrįžk!
Track Name: Eternal Wars
I'm from the deeps of darkness
anguished and full of hatred
My fucking soul is bleeding
alone in this hopeless world

My prays are not worth to be listened
That’s why I am here in the dark-side
The passion to destroy godless kingdom
and make their harmony into chaos

Here comes the army of hell
The battles are calling them
The passion to rule the world
and take it under control

After the sands of time
This pleasureous moment will come
When darkness will fill the earth
And satan will rule the world

This world is just like a game
controlling of innocent slaves
Gods and Lucifers conflict...
that make us to change them in battle

Thousands of year in the past
no signs of the victory are
I am in total obscurity
I just have to know why..?
Track Name: Sodai, sodai, leliumai (Gardens, Gardens, Leliumai)
Sodai, sodai, leliumai,
Sodeliai žalieji, leliumai.
Jau jūs nebeaugsit, leliumai.
Jau jūs nežaliuosit, leliumai.
Užeis žiema, leliumai.
Gili žiema, leliumai.
Zuiki širmi, leliumai,
Trumpos tavo kojos, leliumai.
Neišbrisi, leliumai,
Neiššokinėsi, leliumai.

(Lithuanian folk song)